تبلیغات
↓★سخـتـــــــــــــــــــه تنهایــــــــی★↓


↓★سخـتـــــــــــــــــــه تنهایــــــــی★↓

خانـ ه لینـ ک ایمیـ لـ پروفایـ لـ طـراح

میخواهی بروی؟!

بهانه میخواهی؟!


بگذار من بهانه را دستت بدهم...


برو به هركس پرسید چرا؟!


بگو لجوج بود؛همیشه سرسختانه عاشق بود...


بگو فریاد میكرد؛همه جا فریاد میكرد كه مرا میخواهد...


بگو دروغ میگفت؛میگفت هرگز ناراحتم نكردی...


بگو بی احساس بود؛به همه فریاد ها،توهین ها و اخم هایم


لبخند میزد...


بگو او نخواست؛نخواست كسی جز من در قلبش خانه كند....

♥ شنبه 3 خرداد 1393 11:04 ب.ظ بـ ه دستانــ ђὄṩἔἷᾗ ♥
نظرات ()


طراح : صـ♥ـدفــ