تبلیغات
↓★سخـتـــــــــــــــــــه تنهایــــــــی★↓


↓★سخـتـــــــــــــــــــه تنهایــــــــی★↓

خانـ ه لینـ ک ایمیـ لـ پروفایـ لـ طـراح
تنهایی شاید احساس اون تک ستاره ی درخشان تو آسمونه

 که نزدیک به ماهه و مهتاب نمیذاره کسی چشمش اون رو ببینه!

تنهایی شاید احساس ماه باشه که به خاطرمهتاب

 نمیتونه تک ستاره ی درخشان کنارش رو ببینه!

تنهایی شاید احساس خورشید باشه

که به جز ابر که اون هم دشمنشه همدمی نداره!

تنهایی شاید احساس آسمون باشه

که فقط شاهد رفت و آمد ماه و خورشید و ستاره است

و فقط به این فکره که آیا زمانی خواهد رسید که دیگران شاهد رفتنش باشند!

تنهایی شاید احساس من باشه 

که نه آسمونم ونه خورشیدونه ماه و نه ستاره،تنها کسی هستم که آرزو دارم

 شبی بیاد که بدونم،آره فقط بدونم در این بیداری انتظار چه کسی رو میکشم!!!♥ یکشنبه 4 خرداد 1393 01:53 ب.ظ بـ ه دستانــ ђὄṩἔἷᾗ ♥
نظرات ()


طراح : صـ♥ـدفــ