تبلیغات
↓★سخـتـــــــــــــــــــه تنهایــــــــی★↓


↓★سخـتـــــــــــــــــــه تنهایــــــــی★↓

خانـ ه لینـ ک ایمیـ لـ پروفایـ لـ طـراح

مـَرد نبـآید بپرسه :میـآی....؟؟
باید اینجوری وَرداره ببره!!!

این نظریکی ازدوستام هست ب نظرم حق بااونه

 

خندوندن لبای یه زن مهارت نمی خواد

مهم خندوندن چشمای یه زنه

لباشو هرکسی می تونه بخندونه

ولی چشماشو فقط کسیکه دوسش داره!

 

محکمــ راهــ بــرو دختــر...

تــو عــاشقــ شـدیــ!!!

جنگیــدیــ

و حــالــا...

تنهــاییــ

ســرتــو بــالـا بگیــر!!

اونــ لیاقتــ جنگیــدنــ نداشتــ...

 

 

 

عــ ــطـــرهـــا بــ ـی رحــــمـــ تـــریـــ ـن عــ ـنـــصـــر زمــ ــیـــن انــــ ـد . . . بــــ ـی آنـــکـــه بـــ ـخـــواهـــیــــ مــ ــیــبــرنــتـــ تـــ ــا قــعــر خــــ ــاطـــراتـــی کــــه بـــرایـــــ فــــ ـرامـــــوشـــیــشـــــان تـــا پــــای غــــ ــــرور جـــــنــگـــیــ ــدی...!

به خدا گفتم:
خدایا تو که میدونستی تنهام میذاره پس چرا بهم نگفتی؟!خدا گفت:از بس بهت گفت دوستت دارم ، منم باورم شد…کسی رو داری که ..


وقتی اعصاب نداری درکت کنه...

وقتی دلت گرفته قربون صدقه ات بره...


وقتی بهونه میگیری .. بفهمتت و صبور باشه..

و از همه مهم تر دوستت داشته باشه و ..

تو هم دوستش داشته باشی ...

اگه داری قدرشـــــــو بدون و هیچ جوری...

از دستش نده.. !!

یـﮧ موقعـے هست که هــے از خودت میپرسـے :
اونم دلش برام تنگ میشـــﮧ یا نـــﮧ ؟! ..
یا همینقد که دوســش دارم دوسم داره یا نـــﮧ ..
یا اصن بهم فکر میکنــﮧ یا نـﮧ ؟؟
یـﮧ دفعـﮧ گوشیت زنگ میخوره ..
وقتـے عکسشو روے گوشـــــیت میبینـے ....
بـﮧ جواب همــﮧ سوالات میرسـے ..
انگار بهترین لحظــــــﮧ دنیاس

فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز


♥ سه شنبه 13 خرداد 1393 09:53 ب.ظ بـ ه دستانــ ђὄṩἔἷᾗ ♥
نظرات ()


طراح : صـ♥ـدفــ