تبلیغات
↓★سخـتـــــــــــــــــــه تنهایــــــــی★↓


↓★سخـتـــــــــــــــــــه تنهایــــــــی★↓

خانـ ه لینـ ک ایمیـ لـ پروفایـ لـ طـراح

فرهاد کجایی؟شیرینت کو؟

مجنون تو کجایی؟لیلی تو کجاس؟

کجایین ببینین نسل های امروزی بدنامتون کردن...

اونقد بی کس شدن که کسایی رو تو زندگیشون را میدن که ننه باباهاشون به زور اونا رو تو خونه را میدن...

مجنون کجایـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی؟

کجایی که ببینی که مقدس ترین کلمه ی زندگی رو چه کثیفش کردن...

خدایـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

فقط ی چیز...

هیچ تنهایی رو اونقد تنها نکن که به هر بی کس و کاری بگه عشقم...

♥ پنجشنبه 12 تیر 1393 04:08 ب.ظ بـ ه دستانــ ђὄṩἔἷᾗ ♥
نظرات ()


طراح : صـ♥ـدفــ