تبلیغات
↓★سخـتـــــــــــــــــــه تنهایــــــــی★↓


↓★سخـتـــــــــــــــــــه تنهایــــــــی★↓

خانـ ه لینـ ک ایمیـ لـ پروفایـ لـ طـراح

رفتــــــــــ؟

بــــــــــه سلامتــــــــــ!!!!!!!!!!!!

من خــــــــــدا نیستمــــــــــ بگویمــــــــــ:صد بار اگر توبــــــــــه شکستی بازآی...

آنــــــــــکه رفت به حرمتــــــــــ انچه با خود بردحق بازگشت نــــــــــدارد.

رفتنش مردانــــــــــه نبود لااقل مــــــــــرد باشد برنــــــــــگردد...

خــــــــــط زدن برمن پــــــــــایــــــــــان من نیست آغــــــــــاز بی لیــــــــــاقتی اوست!!!

♥ چهارشنبه 18 تیر 1393 02:26 ب.ظ بـ ه دستانــ ђὄṩἔἷᾗ ♥
نظرات ()


طراح : صـ♥ـدفــ