تبلیغات
↓★سخـتـــــــــــــــــــه تنهایــــــــی★↓


↓★سخـتـــــــــــــــــــه تنهایــــــــی★↓

خانـ ه لینـ ک ایمیـ لـ پروفایـ لـ طـراح


دختر جوانی چند روز قبل از عروسی آبله

 سختی گرفت و بستری شد

. نامزد وی به عیادتش رفت و در میان صحبتهایش

 از درد چشم خود نالید

. بیماری زن شدت گرفت و آبله تمام صورتش را پوشاند. 

مرد جوان عصا زنان به عیادت نامزدش می رفت

 و از درد چشم می نالید

. موعد عروسی فرا رسید. زن نگران صورت خود 

که آبله آنرا از شکل انداخته بود 

و شوهرهم که کور شده بود. همه مردم می گفتند 

چه خوب عروس نازیبا همان بهتر که شوهرش نابینا باشد.

۲۰سال بعد از ازدواج زن از دنیا رفت، 

مرد عصایش را کنار گذاشت و چشمانش را گشود. 

همه تعجب کردند. مرد گفت:

 “من کاری جز شرط عشق را به جا نیاوردم.هیس!

صدای هق هق می اید..! 

انگار باز کسی قول ماندن داده بود.!

♥ شنبه 24 آبان 1393 06:55 ب.ظ بـ ه دستانــ ђὄṩἔἷᾗ ♥
نظرات ()


طراح : صـ♥ـدفــ