تبلیغات
↓★سخـتـــــــــــــــــــه تنهایــــــــی★↓


↓★سخـتـــــــــــــــــــه تنهایــــــــی★↓

خانـ ه لینـ ک ایمیـ لـ پروفایـ لـ طـراح

. هـــمــــ��ــه مــــیـــگــــن خــــــوش بـــــــــــه حـــــالـــــ��ــــش


رو لـــــبــ��ـــاش هــمــیــ‌ـــشـــه خـــنــ��ـدس


کــ��ــســی نــمـــے دونـــه دلـــــــم اَزهمــه چـے خَســتس ▪️
♥ شنبه 9 آبان 1394 02:41 ق.ظ بـ ه دستانــ ђὄṩἔἷᾗ ♥
نظرات ()


طراح : صـ♥ـدفــ